Heidema Horseconsultancy, Services and Presentation.
Jarenlang in de hippische sport werkzaam geweest en is daarnaast al langdurig bij de fokkerij betrokken. Horseconsultancy 

Welkom op mijn website!

Door de grote ervaring op het gebied van paardensport en fokkerij is er nauwelijks een gebied waarop geen advies kan worden gegeven.
Het is eigenlijk onmogelijk om een opsomming te geven van alle mogelijkheden. Daarom wordt er in de onderstaande voorbeelden ook niet gestreefd naar volledigheid. Wilt u zeker weten of door u gewenst advies of hulp mogelijk is, dan kan een telefoontje of een e-mail u zeer snel duidelijkheid verschaffen.

 
Zoals afgesproken enige mogelijke onderwerpen:
- het organiseren of gedeeltelijk organiseren van een evenement.

Het organiseren van een evenement wordt veelal gedaan door vrijwilligers die er veel tijd en energie in stoppen om een goed evenement te organiseren. Door veel kennis en ervaring kan HSP de organisatoren daarbij op alle mogelijk denkbare manieren ondersteunen.
- het maken van een dagprogramma voor een evenement. Op het eerste gezicht lijkt het niet moeilijk om een dagprogramma in elkaar te zetten. Als eenmaal duidelijk is welke onderdelen er tijdens het evenement aan bod komen plaats je het aantal te houden onderdelen achter elkaar in een tijdsbestek dat daarvoor is uitgetrokken. De praktijk wijst uit dat er toch iets meer bij komt kijken. De juiste samenhang en de juiste volgorde kunnen er voor zorgen dat er sprake is van een in alle opzichten beter resultaat.

Door veel verworven inzicht in deze materie kan HSP u hierbij ondersteunen.
 
- het adviseren bij de aankoop van een paard of een pony.


Het is voor veel mensen die een paard of pony zoeken best wel moeilijk om het juiste paard voor het juiste doel en de juiste prijs te vinden. HSP kan u gedurende het gehele traject of een gedeelte ervan behulpzaam zijn.

- het beantwoorden van vragen over fokkerijzaken.

Jan Heidema van HSP is al meer dan twintig jaar jurylid en al veertig jaar vrijwilliger bij Nederlands grootste stamboek. Ook heeft hij een werkverleden bij het stamboek voor Friese paarden.

Met deze achtergrond kan hij u helpen een hengstenkeuze voor uw merrie te maken, of u adviseren op het gebied van de kwaliteit van uw paard, bijvoorbeeld in relatie tot keuringen.
 
- het beantwoorden van vragen over het houden van paarden.

Nadat er tot de aankoop van paard of pony is overgegaan blijkt vaak dat de mensen veel van hun dier gaan houden, maar blijven er toch nog wel vragen over, over het houden van het paard. Deze kunnen zeer verschillend zijn, van de grootte van de stal tot bijvoorbeeld het gebruik van dekens. HSP kan u op de meeste vragen een duidelijk antwoord geven
.

Jan Heidema - Telefoon 0318-487169 - e-mail info@janheidema.nl